آبادگران صنعت البرز

شرکت آبادگران صنعت البرز (روگا تکنولوژی)،اولین و تنها طراح و تولید کننده تخصصی قطعات الکترونیک و اتوماسیون صنعتی قابل رقابت جهانی در ایران