دوربین مشاهده چاپ

سیستم های کنترل کننده وب (بوسیله دوربین) دنبال کردن مواد چاپ شده توسط اپراتور را تسهیل میکند.سیستم کنترل هماهنگ سازی ماشین چاپ را از طریق اِنکدر یا سنسور پروکسی که به آن متصل است امکان پذیر می سازد.

سیستم های کنترل کننده وب (بوسیله دوربین) دنبال کردن مواد چاپ شده توسط اپراتور را تسهیل میکند.سیستم کنترل هماهنگ سازی ماشین چاپ را از طریق اِنکدر یا سنسور پروکسی که به آن متصل است امکان پذیر می سازد.

سیستم کنترل وب بطور پیوسته از دستگاه چاپ متصل به آن عکس می گیرد و سپس یکی پس از دیگری روی صفحه مانیتور نمایش میدهد.به دلیل اینکه دنبال کردن فرآیند تولید از طریق چشم امکان پذیر نیست این دستگاه به اپراتور این امکان را میدهد که بتواند تصاویر را یکی پس از دیگری به آسانی دنبال کند و با کیفیت بالاتر و حساسیت بیشتر عمل کند.

ویژگی تنظیمی موجود در دوربین به شرح ذیل می باشد

>> زوم کردن (کوچک و بزرگ کردن تصویر)

>> نور( تنظیم میزان نورتصویر مطابق با زمینه)

>> فوکوس کردن(تنظیم نقطه مرکزی تصویر)

>> تنظیم تصویر در هر نقطه به سمت بالا یا پایین

>> تنظیم و قراردادن تصویر بطور مکانیکی به سمت راست یا چپ

>> کنترل تصاویر دریافتی

>> 5 مگاپیکسل کیفیت وضوح تصویر