محصول برچسب خورده با "دوربین مشاهده چاپ"

مرتب سازی بر اساس
دوربین مشاهده چاپ

سیستم های کنترل کننده وب (بوسیله دوربین) دنبال کردن مواد چاپ شده توسط اپراتور را تسهیل میکند.سیستم کنترل هماهنگ سازی ماشین چاپ را از طریق اِنکدر یا سنسور پروکسی که به آن متصل است امکان پذیر می سازد.