محصول برچسب خورده با "سیستم تنشن کنترل"

مرتب سازی بر اساس
سیستم تنشن کنترل

سیستم کنترل کشش ما که با قابلیت استفاده در قسمت جمع کن و بازکن تولید شده است، حرکت روان مواد را با حساسیت و ثبات بالا در تمام محورها از طریق سیستم کنترل مداربسته‏ی PID فراهم می کند.