محصول برچسب خورده با "شفت بادی"

مرتب سازی بر اساس
سره های شفتلس

استفاده از این سره ها علاوه بر ایجاد سهولت در تعویض تولیدات خط از 3 اینچ به4 اینچ و3 اینچ به 6 اینچ بدون نیاز به هیچگونه تغییری در ساختار ماشین و صرفه جویی زمانی، می گردد.

شفت بادی

شفت های پنوماتیکی (بادی) که آلمینیومی است به لحاظ سبکی و سرعت عمل در تعویض طاقه های مورد استفاده، علاوه بر صرفه جویی زمانی و افزایش کمیت در تولید موجبات راحتی پرسنل را نیز فراهم می کند