محصول برچسب خورده با "غلطک موزی"

مرتب سازی بر اساس
غلطک موزی

در تولیدات اکستروژن فیلم موجب باز شدن چروک فیلم و در زمان برش در یک شفت موجب عدم تداخل می شود.