سنسور اینفرارد

سنسور اینفرارد مورد استفاده در صنایع چاپ و بسته بندی، نساجی و تولید کاغذ پارچه و دستمال کاغذی، انواع گونی و منسوجات منفذ دار می باشد.

سنسور اینفرارد مورد استفاده در صنایع چاپ و بسته بندی، نساجی و تولید کاغذ پارچه و دستمال کاغذی، انواع گونی و منسوجات منفذ دار می باشد.

خروجی: 0 تا  5 ولت

حساسیت عرضی mm10-+