قفل کن

با استفاده از این قفل کن ها علاوه بر ایجاد اتصالی مطمئن برای شفت ها و سهولت در تعویض، انتقال حرکت از موتور با دقت بیشتر و فرسایش کمتری انجام میگردد.

با استفاده از این قفل کن ها علاوه بر ایجاد اتصالی مطمئن برای شفت ها و سهولت در تعویض، انتقال حرکت از موتور با دقت بیشتر و فرسایش کمتری انجام میگردد.