ماشین برش اسلیتر

مشخصات فنی

سرعت دستگاه    400  متر در دقیقه

عرض غلطک مرکزی          1250 میلیمتر

حداکثر قطر رول باز کن          1000 میلیمتر

حداکثر قطر رول جمع کن         50 میلیمتر

حداقل عرض برش         20 میلیمتر

قطر فرکشنال یا شفت بادی        152-76 میلیمتر