مطلب برچسب خورده با "پرونده کیفری"

چهار شنبه, 07 اردیبهشت,1401
رأی اصراری یک پرونده کیفری از همدان در دیوان عالی کشور صادر شد

رأی اصراری یک پرونده کیفری از همدان در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا صادر شد.

جزییات